Slægtsbogen: Forord

Hansbendtsen.dk © 2008                    

Forord

Sorring og Sunds 1983

Ideen til denne slægtsbog opstod under forberedelsen til slægtsfesten i Højmark d. 2/5-1980, idet vi dengang syntes, at det ville være en god ide at fa lavet en samling af fotografier af alle grene af familien, nu vi alligevel alle var samlet. I samlingen skulle indgå hver grens stamtræ ført tilbage til Maren og Hans Bendtsen.

Under arbejdet med at samle oplysninger om de enkelte af familiens grene dukkede så mange gamle fotografier, erindringer, dagbøger, avisudklip osv. op. at vi besluttede at udvide samlingen til en "slægtsbog", der også skulle omfatte Maren og Hans Bendtsens stamtræ og historien, i den udstrækning vi kunne finde materiale herom. Her blev bogen, "Slægten fra Fastergaard" grundlaget for vort arbejde.

Nu er slægtsbogens 1. udgave en realitet. det har været spændende og interessant arbejde at samle alle disse oplysninger, og vi takker alle, som har hjulpet os hermed.

Men arbejdet må ikke slutte her. Vi har med slægtsbogen blot fået grundlag at arbejde videre på.

Slægtsbogen skal fortsat føres ajour med kommende begivenheder i slægten, ligesom eventuelle nye oplysninger om slægtens forhistorie skal tages med.

Vi opfordrer derfor alle i slægten til at bidrage med oplysninger. Specielt vil vi gerne opfordre slægtens ældre medlemmer til at nedskrive deres erindringer; for når vore forfædre har gjort sig den umage at skrive om deres tid, bør det også være vor pligt at skrive om vor tid.

Sorring og Sunds 1986

Vi har fået tilsendt så mange nye og spændende ting, at vi har fundet det på tide at lave anden udgave af vor slægtsbog.

Samtidig har vi fået de sidste nye navne og datoer ført på stamtræerne; det er sket efter oplysninger vi har fået fra hver enkelt slægtsgren.

Vi opfordrer stadig slægts medlemmer til at bidrage med breve, artikler, billeder osv. - også om slægten i dag, (om 100 år er "i dag " historien).

Så finder I noget, vil vi gerne høre fra jer. Send hvad I finder, vi tager en kopi og I får jeres tilbage igen.

 

Inge og Ejvin Hansen

Østergade 20 1. th

8600 Silkeborg

Tlf. 23 45 91 79

Else Marie Bendtsen og Kurt Pedersen

Søparken 36

7451 Sunds

Tlf. 97 14 14 84

 

3.udgave 2004 side 1.1