Slægtsfesten 1985

Hansbendtsen.dk © 2008                    

Slægtsfesten

lørdag den 15. juni 1985 i Højmark forsamlingshus

Højmark forsamlingshus

Festudvalget medlemmer var:

Agnethe og Bent Green Sørensen

Nethe og Jens Boysen

Irene og Holger Olesen

Jette og Mogens Ladekjær

Kristian Bendtsen

Søren og Margrethe holdt åbent hus på Thobo, hvor alle var velkomne til en kop kaffe, som optakt til festmiddagen i Højmark forsamlingshus.

Efter kaffen tog de der ønskede det, på Bølling Kirkegård, for at se slægtens gravsteder.

Derefter fest i Højmark med dans og musik.

Glimt fra slægtsfesten

Åben hus i Thorbo

Hans Bendtsens oldebørn

Slægtsfest

2016

Slægtsfest

2012

Slægtsfest

2008

Slægtsfest

2004

Slægtsfest

1999

Slægtsfest

1995

Slægtsfest

1990

Slægtsfest

1980

Fætter / kusinefest

1976

Fætter / kusinefest

1974