Forside

Hansbendtsen.dk © 2008                    

Nyheder

 

2018. 8

 

Hjemmesiden lukker den 7. oktober 2018.

De data der er samlet siden 1980 og indtil nu vil blive gemt og udgivet i en pdf-udgave, som kan købes ved næste slægtsfest i familien Bendtsen den 10. august 2019.

For mig har det været nogle spændende år at arbejdet med slægtbogen, så jeg ligger ikke dette arbejde helt væk, nem fortsætter i et mere roligt tempo.

Tak for den støtte jeg har fået i forbindelse med dette arbejde.

 

Tak for denne gang

Ejvin Hansen

 

2018. 5

 

På grund af den nye persondata lovgivning er stamtræerne midlertidig fjernet fra hjemmesiden, fordi jeg ikke har den fornødne dokumenta-tion for at måtte videregive disse oplysninger.

 

 

På vegne af slægtsbogsudvalget

 

Ejvin Hansen

 

2016. 11

Nu skulle hjemmesiden fungere normalt igen.

 

Der har jo ikke været mange henvendelser med nye data til Slægtsbogen, derfor vil vi slå en streg i sandet og sige, at vi vil slutte vort arbejdet med slægtsbogen til slægtsfesten 2019 ved at gøre den færdig til og med året 2016.

 

Vi mangler mange oplysninger for at kunne gøre slægtsbogen færdig til og med 2016, vi vil derfor gerne have alle i slægten til at hjælpe os med at indsamle de fornødne data og eventuelt billeder.

 

Således at slægtsbogen kan færdigøres i løbet af 2017.

 

På slægtsfesten i 2019 skal det så besluttes hvad der skal ske med "Online Slægtsbogen".

 

På vegne af slægtsbogsudvalget

 

Ejvin Hansen

 

 

 

Velkommen til slægtsbogen for familien Bendtsen i Bølling. Her kan du læse historier om slægten Bendtsen, studere slægtens rødder og nutidige grene, samt se en masse billeder af slægten!